Hakkari

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirlerinden biri olan Hakkari, güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van ve doğusunda İran ile sınır komşusu…

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirlerinden biri olan Hakkari, güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van ve doğusunda İran ile sınır komşusu…

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Hakkari, Türkiye'nin en kalabalık 62. şehri. 2014 sonu itibariyle 276.287 kişilik nüfusa sahip olan Hakkari'nin erkek nüfusu 148.538, kadın nüfusu ise 127.749. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alan Hakkari, bu özelliği ile de ülkemizin en doğusunda bulunan şehri aynı zamanda. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından 47. büyük şehri olan Hakkari, güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van, doğusunda ise İran ile sınır komşusu.

Hakkari, sırasıyla Hurri ve Urartu Krallıklarının bir parçası olmuş. Pers İmparatorluğu'nun egemenliğinden hemen sonra Arap egemenliğine geçen Hakkari, sonrasında ise Selçukluların hakimiyeti altına girmiş. 1536 yılında ise Hakkari, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmış.

Hakkari, coğrafi konumu dolayısıyla birçok millete de ev sahipliği yapmış. 1662 yılında Katolik mezhebini benimseyen Asuriler Diyarbakır metropoliti XIII. Mar Şimun Denha önderliğinde yeniden örgütlenen Konak köyü, patriklik merkezi olarak benimsenmiş. 19. yüzyıl ortalarına kadar Hakkari nüfusunun yaklaşık yarısını meydana getiren Nasturi patrikleri, 1918 yılına kadar bu köyde yaşamışlar. Nasturiler, 1843 ve 1846 yıllarında Cizre Emiri Bedirhan Bey ile Hakkari Emiri Nurullah Bey'in gerçekleştirdiği iki saldırıda büyük ölçüde kayıp vermiş. 1915-18 yıllarında aşiretlerle çatışan Hakkari Nasturileri, önce İran'a, sonrasında ise Irak'a göç etmişler. 1924 yılında topluca geri dönmek isteseler de, Şemdinli Harekatı ile geri püskürtülmüşler.

En yüksek noktası 4150 metreye ulaşan Cilo Dağı'na ev sahipliği yapan Hakkari'nin başlıca geçim kaynakları sınır ticareti ile hayvancılık. Ancak yaşanan talihsiz olaylardan dolayı her iki geçim kaynağı da sekteye uğramış ve bu nedenle de Hakkari'deki işsizlik oranı bir hayli artmış durumda.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşlerinizi Yazın